Niektórzy lubią poezję - interpretacja - strona 2
      Współczesność | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
   

Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Lektury -> Współczesność

Niektórzy lubią poezję - interpretacja

Użyte w tej części słowo „lubię” nie pasuje – zdaniem podmiotu lirycznego – do poezji, ponieważ odnosi się raczej do prozaicznych czynności (głaskanie psa) lub ulubionych potraw (rosół z makaronem).

„(…) poezję”

Szymborska kończy swój wiersz słowami:
„Poezję –
Tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedź
Na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
Jak zbawiennej poręczy”.

Z kolei Doroszewski wyjaśnia znaczenie terminu „poezja”: „Poezja – sztuka poetycka. Jako pierwszy z przykładów użycia pojawia się wiersz Broniewskiego:
Nie wiem, co to poezja
Nie wiem po co i na co
Wiem, że czasami ludzie
Czytają wiersze i płaczą”.

Okazuje się, iż wytłumaczenie znaczenia słowa „poezja” nie jest wcale takie łatwe. Podmiot przypomina o czynionych już w przeszłości wielokrotnych próbach zdefiniowania czy sprecyzowania. Wszystkie okazały się niewystarczające i „chwiejne”. Nawet on nie jest w stanie w pełni określić, czym jest poezja, mimo iż zajmuje się tym od dawna (świadczy o tym powtórzenie „nie wiem i nie wiem”). Niemożność znalezienia odpowiedzi okazuje się być swego rodzaju „zbawienną poręczą”, czyli punktem oparcia i chwilą dającą wytchnienie, podczas której nie musi snuć teoretycznych dywagacji, lecz może poświęcić się przeżywaniu poezji.

„To, że jest owiana nutą tajemnicy, niezwykłości, niepowtarzalna, jedyna w każdej konkretnej realizacji (wierszu), stanowi jej największą wartość (…)Owa niedefiniowalność poezji sprawia, że jest ona zawsze atrakcyjna, za każdym razem frapująca, nowa (…) Nazywanie, określanie, ujmowanie w ścisłą terminologię to działania nie przystające do liryki. Nie są potrzebne ani właściwe. Czytelnicy poezji, chociaż nieliczni, a także jej twórcy, nie przestaną czytać i pisać wierszy z powodu braku definicji. Wystarczy, że jedni i drudzy po prostu są – to uzasadnia istnienie takiej dziedziny twórczości” (U. Lementowicz, dz. cyt.).


Odwołanie do znaczeń, ukrytych w „Słowniku języka polskiego” ma – zdaniem Zelera - poważne konsekwencje:

„Oto początkowa hipoteza interpretacyjna musi ulec zasadniczej zmianie. Zdanie niektórzy lubią poezję nie rysuje się już optymistycznie. Definicje słownikowe wprowadziły tu wiele przewartościowań. Po pierwsze niektórzy oznacza grupę niewielką (u Szymborskiej 2 promile populacji), lubić można praktycznie wszystko, przy czym znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie (u Szymborskiej: makaron, szalik – może przez kogoś podarowany i dlatego ulubiony, psa). Wreszcie pojęcie poezja umyka wszelkiej próbie definiowania (w wierszu powtórzenie: nie wiem i nie wiem). Ów brak możliwości bliższego określenia, czym jest poezja, to czynnik dla Szymborskiej najważniejszy. Właśnie nieokreśloność materii poetyckiej decyduje o jej wartości. Ale wówczas sąd niektórych, iż lubią poezję, staje się sądem wyrażonym przez profana, który nie rozumie istoty problemu. Tylko poeta, nie wiedząc nic konkretnego o poezji, może powiedzieć: trzymam się tego jak zbawiennej poręczy, gdyż owa niewiedza pozwala zachować trzeźwość sądów” (B. Zeler, dz. cyt., s. 21).

Podkreślaną przez Zelera niemożność zdefiniowania poezji, będącą jego zdaniem najważniejszym przesłaniem wiersza, popiera inna badaczka twórczości Szymborskiej. Urszula Lementowicz nazywa analizowany tekst „antymanifestem poetyckim”: „Ów swoisty, prosty manifest – czy raczej antymanifest poetycki – nie propaguje żadnego programu, nie określa zadań liryki ani charakteru powołania artystycznego twórcy. Autorka wyraźnie sugeruje, że nie o to chodzi. Wystarczy, że wiersze powstają i znajdują czytelników. To, że stanowią oni zaledwie małą cząstkę wśród innych, nie umniejsza sensu pisania ani rangi poezji” (Urszula Lementowicz, „Poezje Wisławy Szymborskiej”, Lublin 2003).

strona:    1    2  


Zobacz inne artykuły:

Baczyński Krzysztof Kamil
Samotność - interpretacja i analiza
Samotność - geneza
Romantyczność - analiza i interpretacja
Romantyczność - geneza
Elegia... (o chłopcu polskim) - analiza
Elegia... (o chłopcu polskim) - interpretacja
Elegia... (o chłopcu polskim) - geneza
Z głową na karabinie - analiza
Z głową na karabinie - interpretacja
Z głową na karabinie - geneza
Historia - analiza i interpretacja
Historia - geneza
Pokolenie (Do palców przymarzły struny...) - analiza i interpretacja
Pokolenie (Wiatr drzewa spienia...) - analiza i interpretacja

Barańczak Stanisław

Białoszewski Miron
Miron Białoszewski jako poeta-lingwista
Miron Białoszewski jako piewca rupieci
Rozprawa o stolikowych baranach - interpretacja i analiza
Leżenia - interpretacja i analiza
Namuzowywanie - interpretacja i analiza
Karuzela z madonnami - interpretacja i analiza
Szare eminencje zachwytu - interpretacja i analiza
Podłogo, błogosław! - interpretacja i analiza
Mironczarnia – interpretacja i analiza

Broniewski Władysław
Zestawienie „Ballad i romansów” z „Romantycznością” Adama Mickiewicza
Ballady i romanse - analiza
Ballady i romanse - interpretacja
Soldat inconnu - analiza
Soldat inconnu - interpretacja
Bagnet na broń - analiza i interpretacja

Bursa Andrzej
Nauka chodzenia - interpretacja i analiza

Grochowiak Stanisław
Czyści - analiza i interpretacja
Płonąca żyrafa - analiza i interpretacja
Ikar - analiza i interpretacja
Lekcja anatomii - analiza i interpretacja

Herbert Zbigniew
Powrót prokonsula - analiza
Powrót prokonsula - interpretacja
Powrót prokonsula - geneza
U wrót doliny - analiza
U wrót doliny - interpretacja
U wrót doliny - treść
U wrót doliny - geneza
Apollo i Marsjasz - analiza
Apollo i Marsjasz - interpretacja
Apollo i Marsjasz - geneza
Przesłanie Pana Cogito - analiza
Przesłanie Pana Cogito - interpretacja
Przesłanie Pana Cogito - geneza
Potęga smaku - geneza
Potęga smaku - analiza
Potęga smaku - interpretacja
Raport z oblężonego miasta - analiza i interpretacja
Raport z oblężonego miasta - geneza
Tren Fortynbrasa - interpretacja i analiza

Konarski Feliks
Czerwone maki... - interpretacja i analiza
Czerwone maki... - geneza

Lechoń Jan
Herostrates - interpretacja
Herostrates - analiza
Herostrates - geneza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - analiza
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - interpretacja
Pieśń o Stefanie Starzyńskim - geneza

Miłosz Czesław
Ogrodnik - analiza
Ogrodnik - interpretacja
Ogrodnik - geneza
Walc - analiza
Walc - interpretacja
Walc - geneza
Obłoki - interpretacja i analiza
Obłoki - geneza
Który skrzywdziłeś - analiza
Który skrzywdziłeś - interpretacja
Który skrzywdziłeś - geneza
Piosenka o końcu świata - analiza
Piosenka o końcu świata - interpretacja
Piosenka o końcu świata - geneza
W Warszawie - interpretacja i analiza
W Warszawie - geneza
Campo di Fiori - analiza
Campo di Fiori - interpretacja
Campo di Fiori - geneza
Ars poetica? - analiza
Ars poetica? - interpretacja

Przyboś Julian
Póki my żyjemy - analiza
Póki my żyjemy - interpretacja
Póki my żyjemy - geneza
Widzenie katedry w Chartres - analiza
Widzenie katedry w Chartres - interpretacja
Widzenie katedry w Chartres - geneza
Notre Dame - analiza
Notre Dame - interpretacja
Notre Dame - geneza
Z Tatr - analiza
Z Tatr - interpretacja
Z Tatr - geneza

Różewicz Tadeusz
Bez – interpretacja i analiza
List do ludożerców - interpretacja i analiza
Ocalony - analiza
Ocalony - interpretacja
Warkoczyk - analiza
Warkoczyk - interpretacja
Lament - analiza
Lament - interpretacja
Lament - geneza
Drewno - analiza
Drewno - interpretacja
Matka powieszonych - interpretacja i analiza
Matka powieszonych - geneza
Strach - interpretacja i analiza
Powrót - interpretacja i analiza
Powrót - geneza
Termopile polskie - interpretacja i analiza
Termopile polskie - geneza

Stachura Edward
Wędrówką życie jest człowieka - analiza i interpretacja
Życie to nie teatr - analiza i interpretacja

Szymborska Wisława
Sto pociech - analiza
Sto pociech - interpretacja
Sto pociech - geneza
Cebula - analiza
Cebula - interpretacja
Nic dwa razy - analiza
Nic dwa razy - interpretacja
Nic dwa razy - geneza
Jeszcze - analiza
Jeszcze - interpretacja
Jeszcze - motyw Holocaustu
Głos w sprawie pornografii - analiza
Głos w sprawie pornografii - intepretacja
Głos w sprawie pornografii - geneza
Dwie małpy Bruegla - interpretacja i analiza
Dwie małpy Bruegla - geneza
Atlantyda - interpretacja i analiza
Atlantyda - geneza
Koniec i początek - analiza
Koniec i początek - interpretacja
Koniec i początek - geneza
Kot w pustym mieszkaniu - analiza
Kot w pustym mieszkaniu - interpretacja
Kot w pustym mieszkaniu - geneza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - interpretacja i analiza
Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej - geneza
Utopia - interpretacja i analiza
Utopia - geneza
Niektórzy lubią poezję - analiza
Niektórzy lubią poezję - interpretacja

Twardowski Jan
O spacerze po cmentarzu wojskowym - interpretacja i analiza
Przezroczystość - interpretacja i analiza
szukam - analiza
szukam - interpretacja
za szybko - analiza
za szybko - interpretacja
Śpieszmy się - interpretacja
Śpieszmy się - geneza
samotność - analiza
samotność - interpretacja

Wojaczek Rafał
Ojczyzna - analiza
Ojczyzna - interpretacja
Ojczyzna - geneza
Martwy język - interpretacja i analiza
Martwy język - geneza

Inne

Tagi:
Partner serwisu: